Daugiabučių namų administravimas
                        Visos namų priežiūros paslaugos

DĖL SKLEIDŽIAMOS KLAIDINGOS INFORMACIJOS 

Dėl skleidžiamos informacijos apie UAB „Daugiabučių namų administravimas“

Buvo gautas pranešimas apie žiniasklaidoje paviešintą straipsnį “Netikras administratorius gviešiasi gyventojų pinigų?“, kuriame  skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija apie UAB “Daugiabučių namų administravimas”.

Norime Jus nuraminti ir informuoti, kad ši informacija yra klaidinanti. UAB “Daugiabučių namų administravimas”  yra realiai veikiantis juridinis vienetas, kuris vadovaujasi visais LR nustatytais teisės aktais,  reglamentuojančiais įmonių veiklą ir daugiabučių valdymo ir administravimo tvarką.

Įmonė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019-09-25 Nr. 30-2445/19 yra įtraukta į asmenų, galinčių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybėje, sąrašą.

https://daugiabuciai.vilnius.lt/?page_id=5621


Priešingai, nei teigiama straipsnyje, visi administruojamo namo, esančio  P. Širvio g. 14, Vilniuje  Jungtinės veiklos įkūrimo, registravimo, įgalioto asmens  paskyrimo veiksmai yra atlikti teisėtai ir legaliai – visus dokumentus vertino registrų duomenų tvarkytojo (VĮ Registrų centras) teisininkai ir specialistai,  juridinius faktus registravo  VĮ Registrų centras.


Raginame Jus kritiškai vertinti iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją ir visais iškilusiais klausimais konsultuotis su Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių valdymo skyriaus specialistais. Mes taip pat visada pasirengę atsakyti  į visus jums rūpimus klausimus.

Siekiame skaidraus ir kokybiško savo klientų aptarnavimo ir linkime Jums ryžto ir kantrybės kovojant su giliai įsišaknijusia didžiųjų administratorių politika ir monopoliu, nesiskaitymu su į laisvą rinką įžengiančiais naujais konkurentais, su gyventojų teisėmis patiems valdyti  jų privačią nuosavybę, netvarka ir chaosu daugiabučių namų administravimo srityje.

--

Pagarbiai,

direktorė Rasa Narbuntaitė Rudžionienė.